Założenia konferencji

Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji Aneksy kultury vol.2. Dziedzictwo Współczesność Wirtualność, która odbędzie się 15–16 listopada 2021 r. w ramach Open Eyes Art Festival organizowanego jesienią przez Akademię Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Open Eyes Art Festival będzie przestrzenią prezentacji wszelkich form i dziedzin sztuki: malarstwa, rzeźby, filmu, fotografii, grafiki, designu, intermediów, konserwacji, performance’u. Podczas pierwszej edycji konferencji w 2018 r. przedstawiciele środowisk naukowych, muzeów i instytucji kultury oraz twórcy i artyści mieli okazję dyskutować i wymieniać się doświadczeniami w zakresie szeroko pojętej kultury, nauki, sztuki i projektowania. Celem konferencji jest zebranie i wymiana doświadczeń środowiska działającego w przestrzeni kultury, zarówno w muzeach i instytucjach kultury, jak i w środowiskach naukowych, akademickich i projektowych, w szeroko rozumianej branży wystawienniczej. Organizowane spotkanie jest okazją do dyskusji o stanie współczesnej kultury, przyszłości zastosowania nowoczesnych technologii w realizacji wydarzeń kulturalnych i sposobów na budowanie relacji z odbiorcami w czasach społecznego dystansu, który mamy nadzieję szybko minie. Pragniemy stworzyć przestrzeń wymiany i powiązań między instytucjami kultury, uczelniami wyższymi oraz twórcami i projektantami. Współczesne podejście do zagadnień organizowania wnętrz, muzeów, ekspozycji oraz metod kodowania komunikatów, przenosi odbiorców-użytkowników przestrzeni w strefę nowego doświadczania architektury. Wobec dynamicznego rozwoju mediów jako nowego środka zapisu i przekazu informacji oraz wobec upowszechnienia technik wirtualnego śledzenia zjawisk kultury uznajemy za konieczne zorganizowanie interdyscyplinarnego forum jako spotkania ludzi wielu dyscyplin, których łączą wspólne zainteresowania i troska o rozwój kultury.

DZIEDZICTWO

tworzenie i uprzystępnianie zbiorów
dziedzictwa narodowego;
strategie wystawiennicze, problematyka
zbiorów sztuki dawnej w kontekście
współczesnych środków ekspozycji,
archiwizacja i wirtualizacja elektroniczna

WSPÓŁCZESNOŚĆ

promocja sztuki współczesnej, tworzenie zbiorów sztuki młodych twórców, tworzenie archiwów, banków informacji o sztuce najnowszej i twórcach; system informacji o powstających dziełach i ich twórcach;wystawiennicze przestrzenie promocji produkcji przemysłowej i drobnej wytwórczości dóbr konsumpcji; estetyka komunikacji wizualnej jako forma promocji sztuki;

WIRTUALNOŚĆ

problematyka wirtualizacji działań sztuki w modelu artysta-media-odbiorcy; wirtualizacja zasobów informacji o sztuce dawnej i współczesnej;

Organizator

Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych
Albert Jacobs
Albert Jacobs
Founder & CEO
Tonya Garcia
Tonya Garcia
Account Manager
Linda Guthrie
Linda Guthrie
Business Development

Zapraszamy do udziału: 15-16 listopada 2021